Doel van de functie

Als Manager Finance houdt je toezicht op de financiële bewaking van de organisatie met de nadruk op de projecten, voorzie je het management en directie van financiële informatie en stuur je de afdeling administratie aan.

Plaats in de organisatie

Manager Finance valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van zowel Duits Isolatie als Volting. De Manager Finance rapporteert daarbij separaat aan de directie van Duits Isolatie en aan de directie van Volting.
Het is aan de Manager Finance om de afdeling Finance verder vorm te geven en waar mogelijk diensten binnen de verschillende bedrijven te bundelen.

Verantwoordelijkheden/Resultaatgebieden

De Manager Finance is verantwoordelijk voor:

 • Het zorgdragen voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de bedrijfsadministratie en het optimaliseren hiervan.
 • Het dagelijks leiding geven aan de medewerker(s) van de afdeling Finance.
 • Het zorgdragen voor voorbereiding van de periodieke crediteuren- en salarisbetalingen.
 • Het zorgdragen voor een adequate planning en control cyclus (cyclische weergave van de strategische planning in samenhang met de resultaten) en het optimaliseren hiervan.
 • Het zorgdragen voor het periodiek opstellen van betrouwbare operationele en financiële rapportages (bijvoorbeeld businesscases, managementrapportages, liquiditeitsprognoses, begrotingen, (meerjaren)planningen en kostprijsberekeningen) en het optimaliseren hiervan.
 • Het zorgdragen voor beheersing van bedrijfsrisico’s. Hieronder valt het beheer van de verzekeringsportefeuille, inclusief pensioenverzekeringen.
 • Het in samenwerking met de accountant zorgdragen voor het opstellen van de jaarrekening.
 • Het bewaken van contracten en overeenkomsten op actualiteit, bedrijfsrisico’s en van toepassing zijnde voorwaarden.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van en het doen van verbetervoorstellen aan de directie op bedrijfseconomisch gebied.
 • Het (met eventuele inzet en ondersteuning van een externe IT-provider) beheren van de IT- kernsystemen, waaronder Exact Online en Exact Bouw7.

Bevoegdheden

De Manager Finance is bevoegd tot:

 • Het aangaan van (inkoop)verplichtingen tot een maximumbedrag welke is vastgelegd in een separate procuratiematrix.
 • Het volledig zelfstandig, voor wat betreft de afdeling Finance, alle besluiten te nemen binnen de (door de directie goedgekeurde) plannen en begrotingen.
 • In samenspraak met de directie neerzetten en verder ontwikkelen van de administratieve organisatie op een wijze die de efficiency en kwaliteit van de administratie en de informatievoorziening ten goede komt.

Kennis/Kwaliteiten:

 • Afgeronde HBO opleiding in een financiële richting;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
 • Kennis van administratieve processen en procedures
 • Kennis van de Engelse taal
 • Vaardigheden op gebied van Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, Teams)

Competenties

 • Zelfstandig en ondernemend
 • Georganiseerd
 • Kritisch
 • Oplossingsgericht
 • Besluitvaardig
 • Betrouwbaar
 • Verbindend

Wie zijn wij?

Duits is een groeiende en gerenommeerde, landelijk werkende specialist op het gebied van isolatie van gebouwen (spouw-, bodem- en dakisolatie). Volting BV is een snel groeiende dochteronderneming van Carefos, volledig gericht op de installatie van zonnepanelen en “New Energy” toepassingen voor zakelijke gebouwen. Beide bedrijven richten zich in het bijzonder op grootzakelijke klanten, MKB, vastgoedbeheerders, VVE’s en corporaties. Met onze eigen technici en installatieteams ontzorgen wij onze klanten.

Duits en Volting zijn onderdeel van een grotere groep genaamd Carefos. Carefos is een jonge organisatie die bestaat uit een groeiende groep van gespecialiseerde bedrijven gericht op het verduurzamen, onderhouden en renoveren van de buitenschil van gebouwen. Carefos helpt eigenaren van gebouwen, zoals woningcorporaties, pensioenfondsen, vastgoedondernemingen, overheden, zorginstellingen en VVE’s met de uitdagingen om hun bezit op duurzame wijze klaar te maken voor de toekomst. Carefos bestaat op dit moment uit de volgende bedrijven: Elro Duurzame Daken, Weijerseikhout, Duits Isolatie, Zcure Valbeveiliging en Volting.

Samen met meer dan 400 collega’s zorgen zij voor de verdere verduurzaming van de buitenschil waarbij innovatie een kernwaarde is. Door het bundelen van de krachten van deze specialistische bedrijven kan Carefos een zo breed mogelijk pakket aan diensten van hoog niveau aanbieden.

Carefos wordt in haar groeistrategie ondersteund door investeringsmaatschappij Batavorum Capital, een in Nijmegen gevestigde investeringsmaatschappij die actief participeert in MKB-ondernemingen. Batavorum acteert op strategisch niveau als klankbord van het management en ondersteunt Carefos met kapitaal en netwerk bij het behalen van haar doelstellingen.

Wat bieden wij jou?

Wij bieden een fulltime baan met een marktconform salaris (range € 50.000 – € 70.000 op jaarbasis), 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding, een laptop en een mobiele telefoon. Daarnaast bieden wij jou de ruimte om op een ondernemende manier te bouwen aan een bredere supportafdeling die zowel Duits Isolatie als Volting ondersteunt in haar groeiplannen.

Soort dienstverband: Fulltime, Vaste baan

Rooster:

 • Dagdienst
 • ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Pensioen
 • Reiskostenvergoeding
 • Telefoon van de zaak

Soorten aanvullende vergoedingen:

 • Vakantiegeld

Sollicitatievragen:

 • Vaardigheden op gebied van Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint en Teams) zijn een vereiste

Opleiding:

 • HBO (Vereist)

Ervaring:

 • een vergelijkbare functie en kennis van AO/IB: 5 jaar (Vereist)

Taal:

 • Engels (Vereist)

Werklocatie: Fysiek