Thermografische inspecties

Er zijn veel voordelen te behalen met het goed (na) isoleren van uw woning. U krijgt een behaaglijk leefklimaat en uw woning wordt energiezuinig. Dat is niet alleen gunstig voor het milieu, ook uw energierekening zal er lager door uitvallen. Een voorwaarde is echter wel dat de isolatie vakkundig is aangebracht. Helaas zijn niet alle isolatiebedrijven even deskundig en zorgvuldig als Duits Isolatie. Dan kan het voorkomen dat uw isolatie niet (meer) voldoende rendement oplevert. Gebrekkige isolatie kan leiden tot warmtelekken en voor onnodige kosten zorgen.

Voordelen van thermografische inspecties

Tijdens de thermografische inspecties wordt de oppervlaktetemperatuur gemeten. Verschillen in temperatuur kunnen duiden op beschadigde isolatie. Omdat de methode uiterst nauwkeurig is, kunnen we heel gericht ingrijpen en de isolatie herstellen. We kunnen precies die isolatiemaatregel treffen die het meest effectief is. Zo worden onnodige en dure ingrepen voorkomen.

Thermografische inspecties

Met thermografische inspecties kunnen we eventuele problemen in uw huidige isolatie detecteren. Via deze methode kunnen we vochtlekkages, condensatie, warmtelekken, koudebruggen of luchtlekken opsporen. Hierbij kijken we niet alleen naar de constructie van uw woning maar ook naar de leidingen en bijbehorende toestellen.

Thermografische inspectie voor nieuwe isolatie

Uiteraard passen wij deze mooie methode ook toe bij nieuw te isoleren woningen.
Want hiermee weten wij precies welke isolatiemaatregel u het meeste
rendement zal opleveren. Het adviesrapport dat u van ons ontvangt, is dus gebaseerd
op een zeer grondige en deskundige inspectie.

Wilt u meer weten over onze thermografische inspecties?
Neem dan gerust contact met ons op.